Socialøkonomisk Nyt

Midtjysk kommune giver udstrakt hånd til de socialøkonomiske virksomheder

feb 3, 2021 | Socialøkonomi 2021

I Silkeborg Kommune inviterer indkøbschefen de socialøkonomiske virksomheder til møde, og kommunen vil nu også sikre partnerskaber

Af Thorsten Asbjørn, journalist

Det kan være mere end vanskeligt for nystartede socialøkonomiske virksomheder at få hul igennem til kommuner og øvrige markeder. Den problematik har man i Silkeborg Kommune haft en stor opmærksomhed på i mange år. Derfor bliver nye socialøkonomiske virksomheder også inviteret til møde med kommunens indkøbschef.

– Vi har en politik om at ville understøtte de lokale socialøkonomiske virksomheder. Det kan vi gøre i vores indkøbspolitik, hvor vi ikke er udbudspligtige, siger Søren Boisen, leder af Indkøb og udbud, Silkeborg Kommune, der giver nystartede socialøkonomiske virksomheder mulighed for et møde.

– Det er et møde, hvor de får mulighed for at præsentere sig overfor os, og hvor de kan høre om muligheden for kommunen, som aftager af deres produkter. På den måde kan vi give de socialøkonomiske virksomheder gode opstartsbetingelser, hvor de får mulighed for at komme tæt på os, siger Søren Boisen.

”Det er et udtryk for, at vi rigtig gerne vil, at vores socialøkonomiske virksomheder lykkes, fordi de også bidrager til at løfte beskæftigelsesindsatsen.”

Søren Boisen, leder af Indkøb og udbud.

En kommunal investering
Kommunen har samtidig mulighed for at lave aftaler med socialøkonomiske virksomheder om køb af produkter og tjenesteydelser uden først at sende dem i udbud, så længe der leveres for under 500.000 kr. over en fireårig periode. Her har Silkeborg Kommune i dag aftale med seks socialøkonomiske virksomheder.

– Det er et udtryk for, at vi rigtig gerne vil, at vores socialøkonomiske virksomheder lykkes, fordi de også bidrager til at løfte beskæftigelsesindsatsen, siger Søren Boisen og peger bl.a. på aftalen med socialøkonomiske Anla Glas, der er leverandør af materialer til glaskunst og hobbyartikler.

– Deres aftale med os betyder, at de kan præsentere deres særlige ovne til vores SFO’er og børnehaver, og de får en synlig markedsføring overfor vores 7.000 medarbejdere i kommunen. Det er den mulighed, som vi kan give dem. Fordi de på flere parametre er vigtige for kommunen, siger indkøbschefen.

Loven om udbud

Kontrakter på varer og tjenesteydelser med en værdi under 500.000 kr. er kommunen ikke forpligtet til at annoncere. Ved disse skal kommunen overholde de forvaltningsretlige principper.

Kontrakter mellem 500.000 kr. og 1.595.391 kr. skal indgås på markedsmæssige vilkår. For begge gælder, at der ikke må være grænseoverskridende interesse – er der det, skal de i EU-udbud.

Kontrakter over 1.595.391 kr. skal i EU-udbud. For visse specifikke tjenesteydelser gælder andre tærskelværdier.

Kilde: Søren Boisen, leder af Indkøb og udbud, Silkeborg Kommune

Må aldrig blive unfair
Søren Boisen understreger, at han aldrig ville kunne tilbyde alle virksomheder i kommunen en samtale, da han så med egne ord aldrig ville kunne lave andet end at holde møder. På den måde investeres der tid og ressourcer i at få de socialøkonomiske virksomheder til at lykkes. Men, pointerer Boisen, det må aldrig blive til en unfair konkurrence og socialøkonomisk forfordeling.

– Det er vigtigt, at vi ikke skaber unfair konkurrence, og når vi laver aftaler, ser vi derfor på, om der er andre virksomheder med samme produkter, siger han og forsætter:

– Men vi er klar over, at de socialøkonomiske virksomheder løfter en arbejdsmarkedsmæssig opgave, som kræver noget ekstra, og derfor er det, at vi også kan tilbyde dem det møde som hjælp til en start. Vi skal finde ud af, hvordan vi enkelt kan hjælpe inden for rammerne, uden det bliver kompliceret.

 

Silkeborgs socialøkonomiske initiativer 2014-2019

I 2014 satte Silkeborg Kommune for alvor socialøkonomien på dagsordenen. Det betød 3 konkrete tiltag:

  1. Tilbud om mikrolån på op til 50.000 kr. til opstart af virksomhed med socialøkonomisk formål
  2. Tre måneders orlov med løn til ansatte i Silkeborg Kommune, som ville i gang med socialøkonomisk virksomhed
  3. Møde med indkøbschefen

De vil endnu mere
I Silkeborg Kommune har man siden 2014 arbejdet målrettet på at styrke samarbejdet med de socialøkonomiske virksomheder. Nu er man gået i luften med en ny 2025-strategi, og her vil de skridtet videre i Søhøjlandet.

– Vi vil etablere partnerskaber. De skal være med til at skabe endnu større og mere blivende værdi, siger Dorte Nørgaard, funktionsleder, Jobcenter Silkeborg, der fra Erhvervsafdelingen er med til rulle den nye strategi ud.

– Vi skal i erhvervsafdelingen medvirke til, at der skabes stærke partnerskaber mellem de private virksomheder og de socialøkonomiske virksomheder. Vi har kontakterne på tværs, og vi kan se, hvordan de gensidigt kan styrke hinanden, siger Dorte Nørgaard.

Hun fremhæver som eksempel VVS-grossisten Brødrene Dahl, der har indgået partnerskab med en socialøkonomisk virksomhed, hvor medarbejdere ansat i fleksjob varetager en lang række opgaver for virksomheden. Det gælder pakkeopgaver, montageopgaver og præfabrikationer.

– Partnerskaber sikrer en ligeværdighed, fremhæver Dorte Nørgaard.

Kommunens vigtige rolle
Men lige så kraftigt Dorte Nørgaard taler for og arbejder for etablering af partnerskaber mellem virksomhederne, lige så kraftigt understreger hun, at kommunernes primære fokus skal være på at matche kandidater til jobåbningerne, og at der ikke skal være en forventning og aftale om, at de skal være leverandører af kandidater til for eksempel betalte forløb eller virksomhedspraktikker til opgaverne. Det for at sikre en ligeværdighed for alle virksomheder i kommunen.

– I kommunerne skal vi hjælpe og vejlede virksomhederne til at stå så stærkt som muligt med deres eget produkt eller serviceydelse. Partnerskaber er derfor helt essentielle for landets socialøkonomiske virksomheder. Der har været en tendens til at socialøkonomiske virksomheder har været leverandører til kommunerne via betaling for borgere i forløb. Det har gjort, at virksomhederne lever med en stor sårbarhed, da deres eksistensgrundlag står og falder med, om kommunen fortsat vil bruge dem som leverandør, slutter Dorte Nørgaard.

Sådan kommer du i gang som socialøkonomisk virksomhed

Har du en ambition om at starte op som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, så finder du på nettet en række guides.

Cabi har her en enkelt trin-for-trin vej: 

Læs flere indlæg

Vi har kun set starten på socialøkonomiens potentiale

Vi har kun set starten på socialøkonomiens potentiale

Til årets konference ”Nye veje til en styrket socialøkonomi” i Copenhagen Dome er Aalborg Kommune den store vinder på en dag med nye ambitiøse visioner for socialøkonomien Af Thorsten Asbjørn, journalist - Næste år skal vi være 1.000 forsamlet her. Vi skal også have...

læs mere
Socialøkonomi og cirkulær økonomi går hånd i hånd

Socialøkonomi og cirkulær økonomi går hånd i hånd

Reparation, istandsættelse og genbrug af materialer betyder arbejdsopgaver, som ikke kræver lange uddannelser. – Vi mangler snart folk til disse opgaver, siger Steffen Max Højer, serieiværksætter og aktuel forfatter, der brænder for at skabe bæredygtige forretninger.

læs mere
Vinduet til kommunerne står åbent nu

Vinduet til kommunerne står åbent nu

Kommunerne har en stigende interesse for, at lykkes med socialøkonomien, og derfor gælder det om at handle nu, fremhæver Angelika Marning, udviklingskonsulent i Rummelig imidt, der lige nu kører et populært socialøkonomisk onlinekursus målrettet kommunerne

læs mere

Sådan får du Socialøkonomisk Nyt

Følg os på de sociale medier og få løbende nyheder, viden og debat om udviklingen af socialøkonomien i Danmark.